Modele de cereri și documente privind activitatea poliției de investigare a criminalității economice:

1. Model cerere de avizare în domeniul jocurilor de noroc (Anexa nr. 1), necesară pentru:

  • Acordarea avizelor în domeniul jocurilor de noroc tradiționale, reprezentanților legali, precum și asociaților/acționarilor persoanei juridice; în conformitate cu prevederile art.15 alin. (1) lit. A din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc.

Pentru obținerea acestui aviz, operatorii economici trebuie să se adreseze Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul I.P.J. Suceava.

  • Acordarea avizelor în domeniul jocurilor de noroc la distanță, tuturor reprezentanților legali/asociaților care dețin minimum 5% din acțiuni/administratorilor, în conformitate cu prevederile art.15 alin.(1) lit. B din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc și Anexa nr. 6A din Hotărârea Guvernului nr. 111/2016 privind documentele necesare pentru obţinerea licenţei de organizare a jocurilor de noroc clasa I.

Pentru obținerea acestui aviz, operatorii economici trebuie să se adreseze Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul I.P.J. Suceava.

 

Cererea de avizare va fi însoțită de următoarele documente

  • Tabel nominal cu persoanele pentru care se solicită avizul, care să conţină datele de identitate ale acestora (nume, prenume, data şi locul naşterii, prenumele părinţilor, C.N.P.-ul, domiciliul sau reşedinţa) şi calitatea pentru care solicită avizul;
     

  • Actul constitutiv al societăţii sau orice alt document din care rezultă calitatea stabilită de lege pentru persoanele care solicită avizul.

2. Tabel nominal cu persoanele care solicită avizul în domeniul jocurilor de noroc (Anexa nr. 2).

3. Model cerere de avizare în domeniul schimbului valutar (Anexa nr. 3), în conformitate cu prevederile art. 5 alin. 1 lit. d din anexa nr. 2, respectiv pct. I.1 lit. i din anexa nr. 3 din Ordinul M.F.P. nr. 664/2012 privind autorizarea şi/sau înregistrarea entităţilor care desfăşoară activităţi de schimb valutar pe teritoriul României, altele decât cele care fac obiectul supravegherii Băncii Naţionale a României, fiind necesară tuturor administratorilor, acţionarilor semnificativi sau asociaţilor care deţin părţi sociale cel puţin într-un procent egal cu cel necesar pentru un acţionar semnificativ, conform legislaţiei în vigoare, ai entităţii care solicită autorizarea.

Pentru obținerea acestui aviz, operatorii economici trebuie să se adreseze Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul I.P.J. Suceava.

 

Cererea de avizare va fi însoțită de următoarele documente

  • Tabel nominal cu persoanele pentru care se solicită avizul, care să conţină datele de identitate ale acestora (nume, prenume, data şi locul naşterii, prenumele părinţilor, C.N.P.-ul, domiciliul sau reşedinţa) şi calitatea pentru care solicită avizul;
     

  • Actul constitutiv al societăţii sau orice alt document din care rezultă calitatea stabilită de lege pentru persoanele care solicită avizul.

4. Tabel nominal cu persoanele care solicită avizul în domeniul schimbului valutar (Anexa nr. 4).