Atribuțiuni ale polițiilor municipale și orășenești:

Poliţiile municipale şi orăşeneşti asigură pe raza de competenţă respectarea legilor a ordini şi liniștii publice, apărarea avutului public şi privat, drepturile şi interesele legitime ale cetăţenilor, grupurilor sociale şi ale statului.

Poliţia municipiului respectiv a oraşului este condusă de Şeful poliţiei, iar activitatea sa este coordonată de un locţiitor al Şefului inspectoratului de poliţie, desemnat de către acesta.

Formaţiunile se subordonează Şefului poliţiei municipiului şi locţiitorilor acestuia (conform repartiţiei), iar pe linie de specialitate şi serviciilor de profil de la Inspectoratul de Poliţie Suceava.

În îndeplinirea atribuţiilor sale, poliţia municipiului cooperează cu celelalte unităţi şi organe ale M.I., procuraturii, Ministerul Justiţiei, ale altor instituţii publice locale şi contează pe concursul cetăţenilor.

 

În realizarea atribuţiilor ce ii revin, poliţiile municipale şi orăşeneşti:

  • asigură pregătirea de specialitate şi militară a efectivelor, intreprinde măsuri pentru imbunătăţirea stării şi practicii disciplinare, asigurând permanenţa capacităţii de intervenţie;
  • organizează şi desfăşoară activităţi pentru prevenirea şi descoperirea infracţiunilor şi a altor fapte care prejudiciază avutul public şi privat;
  • apară viaţa şi integritatea corporala a persoanelor, ia măsuri potrivit competenţei sale pentru prevenirea şi descoperirea acţiunilor de încalcare a drepturilor şi intereselor legale ale cetăţenilor;
  • asigură menţinerea ordinii publice, respectarea regulilor de convieţuire socială în zonă sa de competenţă;
  • îndeplineşte atribuţiile ce ii revin, potrivit legii privind paza bunurilor;
  • organizează activitatea pentru îndeplinirea sarcinilor ce-i revin în cadrul procesului penal şi ţine evidenţa activităţii de urmărire penală;
  • ia măsuri pentru asigurarea respectării normelor legale privind circulaţia pe drumurile publice, îndrumă, supraveghează şi controlează circulaţia în zona de competenţă;
  • asigură şi execută paza băncilor de pe raza de competenţa, stabilite prin protocol;
  • îndeplineşte orice alte atribuţii ce-i sunt stabilite prin lege sau ordine ale eșaloanelor superioare.

 

La nivelul oraşelor, activitatea poliţiei este organizată similar cu organigrama municipiilor dar cu efective mai reduse în funcţie de numărul locuitorilor şi situaţia operativă.
La nivelul comunelor, poliţia este reprezentată de agenţi de poliţie, numărul lor fiind în raport cu numărul locuitorilor şi starea infracţională.


 

POLIŢIA MUNICIPIULUI SUCEAVA

Şeful Poliţiei Municipiului

Comisar șef UNGUREAN Ionuț-Adrian

 

Studii:

Academia de Poliţie;
Master Ştiinţe Penale.

 


 

POLIŢIA MUNICIPIULUI CÎMPULUNG MOLDOVENESC

Şeful Poliţiei Municipiului

Comisar șef MACOVEI Mihai-Ovidiu

 

Studii:

Academia de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza" București;
Master Ştiinţe Penale - 
Academia de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza" București.


 

POLIŢIA MUNICIPIULUI RĂDĂUŢI

Împuternicit Șeful Poliţiei Municipiului

Comisar șef CHIFAN Gabriel

 


 

POLIŢIA MUNICIPIULUI FĂLTICENI

Șef al Poliţiei Municipiului

Comisar GRĂDINARU Vasile

 

Studii:

Academia de Poliție „Al. I Cuza” București – curs cu frecvență redusă;
Școala de agenți de poliție „Vasile Lascăr” Câmpina. 

 


 

POLIŢIA MUNICIPIULUI VATRA DORNEI

Șef al Poliţiei Municipiului

Comisar BRUCKNER Cristian

 


 

POLIŢIA ORAŞULUI GURA HUMORULUI

Şeful Poliţiei Oraşului

Comisar șef PIȚEL Sebastian

 


 

POLIŢIA ORAŞULUI SIRET

Şeful Poliţiei Oraşului

Comisar șef BEȘLIU Andrei

 


 

POLIŢIA ORAŞULUI SOLCA

Şeful Poliţiei Oraşului

Comisar șef TODIRAŞ-IONESCU Costel

 

Studii:

Academia de Poliţie "Al. I Cuza".

 


 

POLIŢIA ORAŞULUI BROŞTENI

Şeful Poliţiei Oraşului

Inspector principal URSU Vasile-Dragoș

 

 


 

POLIŢIA ORAŞULUI CAJVANA

Împuternicit Şeful Poliţiei Oraşului

Inspector PETRIȘOR Cătălin-Costel

 


 

POLIŢIA ORAŞULUI DOLHASCA

Şeful Poliţiei Oraşului

Inspector principal MIRON Bogdan-Ionuț

 


 

POLIŢIA ORAŞULUI FRASIN

Şeful Poliţiei Oraşului

Comisar șef HERMAN Constantin

 

Studii:

Academia de Poliţie;
Master Ştiinţe Penale.

 


 

POLIŢIA ORAŞULUI LITENI

Şeful Poliţiei Oraşului

Inspector principal ONOFREI Marcel

 

Studii:

Academia de Poliţie "A.I. Cuza";
Curs postuniversitar "Economie și Informatică Economică" - Universitatea Ștefan cel Mare Suceava;
Master "Științe Penale și Criminalistică" - Universitatea Mihail Kogălniceanu Iași.

 


 

POLIŢIA ORAŞULUI MILIŞĂUŢI

Şeful Poliţiei Oraşului

Inspector VLĂIȘAN Liuța

 


 

POLIŢIA ORAŞULUI SALCEA

Şeful Poliţiei Oraşului

FUNCȚIE VACANTĂ

 


 

POLIŢIA ORAŞULUI VICOVU DE SUS

Șeful Poliției Orașului

Inspector principal CERNAT Bogdan

 

Studii:

Școala de Agenți de Poliție "Vasile Lascăr" Câmpina;
Facultatea de drept și administrație publică - Universitatea  "Spiru Haret" București;
Master "Poliție Judiciară" - Academia de Poliție "Al. I. Cuza" București.