ACORD COLECTIV

privind raporturile de serviciu ale funcţionarilor publici cu statut special - poliţişti din Ministerul Afacerilor Interne