ANUNŢ

 

Având în vedere declararea stării de alertă pe teritoriul României şi instituirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-191, începând cu data de 18 mai 2020, în centrele de reţinere şi arestare preventivă se aplică următoarele măsuri, de interes pentru vizitatorii persoanelor private de libertate custodiate:

 

 

Exercitarea dreptului de a primi vizite

 • Persoanele vizitatoare vor purta echipamentul individual de protecţie (mască de protecţie), pentru a le fi permis accesul în locul de deţinere;
 • La intrarea în sediu pentru acordarea dreptului la vizită sunt obligatorii triajul epidemiologie şi dezinfectarea mâinilor;

Triajul epidemiologie constă în:

 • Măsurarea temperaturii prin termometru noncontact (temperatura înregistrată nu trebuie să depăşească 37,3°C), la care se poate adăuga marja de eroare prevăzută în prospectul dispozitivului;
 • Observarea semnelor şi simptomelor respiratorii (de tipul: tuse frecventă, strănut frecvent, stare generală modificată) şi vor completa un chestionar pentru evaluarea riscului;
 • In cazul în care temperatură înregistrată depăşeşte 37,3°C, se repetă măsurarea temperaturii, după o perioadă de 2 - 5 minute de repaus;
 • Dacă se constată menţinerea unei temperaturi peste 37,3°C sau/şi prezenţa altor simptome respiratorii, nu se va permite accesul si vizita va fi replanificată.
 • Deplasarea către spaţiul destinat acordării dreptului la vizită se va realiza pe un itinerar prestabilit;
 • Pe durata efectuării vizitei, persoanele vizitatoare trebuie să poarte, în mod obligatoriu, echipamentul individual de protecţie. în caz contrar, întrevederea dintre vizitator şi persoana privată de libertate se întrerupe şi se consideră a fi efectuată, conform prevederilor legale în vigoare.

1 Prin Hotărârea Guvernului nr. 394/2020

 

Observaţii:

Spaţiile destinate acordării dreptului la vizită vor fi dotate cu soluţii pentru dezinfectare; acestea vor fi dezinfectate şi aerisite înainte şi după fiecare serie de vizită;

Inclusiv persoanele private de libertate vor purta echipament individual de protecţie;

In situaţia în care persoana privată de libertate planificată pentru exercitarea dreptului de a primi vizite se află într-o situaţie asociată prezentului context epidemiologie, vizita va fi replanificată.

 

 

Exercitarea dreptului de a primi bunuri

 • Persoanele private de libertate au dreptul de a primi pachete şi bunuri şi cu ocazia efectuării vizitelor. Pachetele nu trebuie să conţină produse cu alimente care necesită preparare termică (coacere, fierbere etc), conform prevederilor legale în vigoare;
 • Efectele primite vor fi depozitate în spaţii special amenajate care dispun de ventilaţie naturală şi vor fi supuse procedurii de dezinfecţie, anterior predării către persoana privată de libertate;

Facem apel la înţelegere, calm şi responsabilitate, suportul şi încrederea acordate sistemului de executare a măsurilor privative de libertate, în ansamblul său de către societatea civilă în această perioadă care necesită efort conjugat, fiind esenţial pentru menţinerea unui mediu carcera! sigur şi a unei stări de spirit corespunzătoare în rândul persoanelor private de libertate.

 

 

ACORDAREA DREPTULUI LA PACHET SI VIZITĂ

 

Potrivit prevederilor art. 110, alin. 2 din legea nr. 254/2013, dreptul persoanei arestate preventiv, în cursul urmăririi penale de a primi vizite şi de a comunica cu mass-media, poate fi realizat numai cu acordul procurorului care efectuează sau supraveghează urmărirea penală.

 

Programul de vizită și primire pachete pentru persoanelor private de libertate cazate în Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă Suceava aprobat prin REGULAMENTUL DE ORDINE INTERIOARĂ  nr. 34952  din  20.06.2019, ca fiind în orice zi în intervalul orar 08.00-15.00, numai dacă s-a obținut acordul prealabil al procurorului care supraveghează sau desfășoară urmărirea penală, după caz, CONFORM URMĂTORULUI GRAFIC:

 • în fiecare zi de LUNI, pot primi vizite/pachete persoanele private de libertate ale căror nume încep cu literele: A,Ă,Â,B,N;
 • în fiecare zi de MARȚI, pot primi vizite/pachete persoanele private de libertate ale căror nume încep cu literele: C,E,F,G,H;
 • în fiecare zi de MIERCURI, pot primi vizite/pachete persoanele private de libertate ale căror nume încep cu literele: D, J,K,L,U;
 • în fiecare zi de JOI, pot primi vizite/pachete persoanele private de libertate ale căror nume încep cu literele:  I, M, O,P, V;
 • în fiecare zi de VINERI, pot primi vizite/pachete persoanele private de libertate ale căror nume încep cu literele: R,S,Ș,T;
 • în fiecare zi de SÎMBĂTĂ, pot primi vizite/pachete persoanele private de libertate ale căror nume încep cu literele: Ț, Î, Q,W;
 • în fiecare zi de DUMINICĂ, pot primi vizite/pachete persoanele private de libertate ale căror nume încep cu literele: X,Y,Z.
 

Persoanele private de libertate pot fi vizitate oricând de apărătorii lor, în baza împuternicirii avocaţiale, înregistrate la barou şi a carnetului de avocat vizat la zi sau a cardului electronic valid.

 

Persoanele private de libertate pot fi vizitate de notari publici, executori judecătoreşti, ori alte persoane cu atribuţii oficiale, inclusiv de diplomaţi şi funcţionari consulari din cadrul misiunilor diplomatice sau a serviciilor consulare străine, care reprezintă interesele statului ai cărui cetăţeni sunt cei vizaţi, în timpul programului normal de lucru.

 

Durata vizitei este de la 30 de minute până la două ore, în funcţie de numărul solicitărilor de acordare a vizitelor şi de spaţiile existente. Persoanele private de libertate pot beneficia în cursul unei zile de o singură vizită.

 

Persoanele vizitatoare nu pot vizita simultan două sau mai multe persoane private de libertate.

 

Pentru minori, durata vizitei este de la o oră la 3 ore, în funcţie de numărul solicitărilor de acordare a vizitelor şi de spaţiile existente.

 

Până la intrarea în vigoare a Regulamentului de aplicare al legii nr. 254/2013, potrivit prevederilor art. 13 din  Ordinului Ministrului de Justiţie nr. 2.714/C/2008:

 
 • Persoanele private de libertate pot primi lunar un pachet cu produse alimentare în greutate de maximum 10 kg, la care se poate adăuga o cantitate de maximum 6 kg de fructe şi legume, precum şi o cantitate de maximum 20 litri de apă minerală şi/sau băuturi răcoritoare.
 • Pe lângă pachetele prevăzute la alin. (1), persoanele private de libertate pot primi anual 3 pachete, în condiţiile şi cantităţile prevăzute la alin. (1), cu ocazia zilei naţionale sau a altor sărbători religioase importante ale cultului sau religiei căruia/căreia îi aparţin şi cu ocazia zilei de naştere.
 • Persoanele private de libertate pot primi, cu titlu de recompensă, pachete în condiţiile şi cantităţile prevăzute la alin. (1).
 • Pachetele prevăzute la alin. (1)-(3) se primesc cu ocazia efectuării uneia dintre vizitele aprobate.
 • Primirea, folosirea şi păstrarea bunurilor, inclusiv a celor alimentare, se fac cu respectarea regulilor de igienă şi a măsurilor de siguranţă impuse de administraţia locului de deţinere.
 • Cu ocazia primirii, bunurile şi obiectele, precum şi produsele prevăzute la alin. (1)-(3) destinate persoanelor private de libertate sunt supuse, în prezenţa acestora, controlului specific executat de personalul anume desemnat de către directorul locului de deţinere.