ACORDAREA DREPTULUI LA PACHET SI VIZITĂ

 

Potrivit prevederilor legii 254/2013, privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate, dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal şi a Ordinului Ministrului de Justiţie nr. 2.714/C din 20 octombrie 2008,  privind durata şi periodicitatea vizitelor, greutatea şi numărul pachetelor, precum şi categoriile de bunuri ce pot fi primite, cumpărate, păstrate şi folosite de persoanele aflate în executarea pedepselor privative de libertate, precum şi a celorlalte acte normative care nu contravin prevederii legii sus menţionate, persoanele private de libertate în Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă Suceava, au drept la vizită după cum urmează:

 

a) condamnaţii cărora li se aplică regimul deschis beneficiază de 5 vizite/lună;

 

b) condamnaţii cărora li se aplică regimul semideschis beneficiază de 4 vizite/lună;

 

c) arestaţii preventiv şi persoanele condamnate pentru care nu s-a stabilit încă regimul de executare a pedepsei beneficiază de 4 vizite/lună;

 

d) condamnaţii cărora li se aplică regimul închis beneficiază de 3 vizite/lună;

 

e) condamnaţii cărora li se aplică regimul de maximă siguranţă beneficiază de două vizite/lună;

 

f) minorii şi femeile gravide ori care au născut, pentru perioada în care îngrijesc copilul în locul de deţinere, beneficiază de 8 vizite/lună.

 

Potrivit prevederilor art. 110, alin. 2 din legea nr. 2584/2013, dreptul persoanei arestate preventiv, în cursul urmăririi penale de a primi vizite şi de a comunica cu mass-media, poate fi realizat numai cu acordul procurorului care efectuează sau supraveghează urmărirea penală.

 

Programul de vizitare al persoanelor încarcerate în Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă Suceava, este stabilit în fiecare zi de joi, în intervalul orar 0830 – 1530, cu excepţia situaţiilor deosebite, care pot fi analizate/aprobate de conducerea unităţii şi în cursul celorlalte zile lucrătoare, în timpul programului normal de lucru.

 

Persoanele private de libertate pot fi vizitate oricând de apărătorii lor, în baza împuternicirii avocaţiale, înregistrate la barou şi a carnetului de avocat vizat la zi sau a cardului electronic valid.

 

Persoanele private de libertate pot fi vizitate de notari publici, executori judecătoreşti, ori alte persoane cu atribuţii oficiale, inclusiv de diplomaţi şi funcţionari consulari din cadrul misiunilor diplomatice sau a serviciilor consulare străine, care reprezintă interesele statului ai cărui cetăţeni sunt cei vizaţi, în timpul programului normal de lucru.

 

Durata vizitei este de la 30 de minute până la două ore, în funcţie de numărul solicitărilor de acordare a vizitelor şi de spaţiile existente. Persoanele private de libertate pot beneficia în cursul unei zile de o singură vizită.

 

Persoanele vizitatoare nu pot vizita simultan două sau mai multe persoane private de libertate.

 

Pentru minori, durata vizitei este de la o oră la 3 ore, în funcţie de numărul solicitărilor de acordare a vizitelor şi de spaţiile existente.

 

Până la intrarea în vigoare a Regulamentului de aplicare al legii nr. 254/2013, potrivit prevederilor art. 13 din  Ordinului Ministrului de Justiţie nr. 2.714/C/2008:

 

- Persoanele private de libertate pot primi lunar un pachet cu produse alimentare în greutate de maximum 10 kg, la care se poate adăuga o cantitate de maximum 6 kg de fructe şi legume, precum şi o cantitate de maximum 20 litri de apă minerală şi/sau băuturi răcoritoare.

 

- Pe lângă pachetele prevăzute la alin. (1), persoanele private de libertate pot primi anual 3 pachete, în condiţiile şi cantităţile prevăzute la alin. (1), cu ocazia zilei naţionale sau a altor sărbători religioase importante ale cultului sau religiei căruia/căreia îi aparţin şi cu ocazia zilei de naştere.

 

- Persoanele private de libertate pot primi, cu titlu de recompensă, pachete în condiţiile şi cantităţile prevăzute la alin. (1).

 

- Pachetele prevăzute la alin. (1)-(3) se primesc cu ocazia efectuării uneia dintre vizitele aprobate.

 

- Primirea, folosirea şi păstrarea bunurilor, inclusiv a celor alimentare, se fac cu respectarea regulilor de igienă şi a măsurilor de siguranţă impuse de administraţia locului de deţinere.

 

- Cu ocazia primirii, bunurile şi obiectele, precum şi produsele prevăzute la alin. (1)-(3) destinate persoanelor private de libertate sunt supuse, în prezenţa acestora, controlului specific executat de personalul anume desemnat de către directorul locului de deţinere.