Responsabil cu îndeplinirea sarcinilor prevăzute de
LEGEA nr. 544/2001
privind liberul acces la informațiile de interes public

 
Prenume, nume: IONUȚ EPUREANU
Grad:

Comisar șef de poliție

Telefon: 0230-203022 - birou
0752-240044 - mobil
0230-522753 - fax
E-mail: cabinet@sv.politiaromana.ro
Data nașterii: 22.08.1979
Starea civila:

Căsătorit

 

Experiența profesională:

  • În perioada 2005 - 2008 ofițer de investigații criminale Poliția Orașului Salcea;
  • În perioada 2008 - 2013 ofițer de prevenire a criminalitații I.P.J. Suceava.

Pregătire:

  • Curs postuniversitar "Științe Penale" - Universitatea "Al.I. Cuza" Iași;
  • Facultatea de drept - Universitatea "Al.I. Cuza" Iași;
  • Liceul teoretic "Mihai Kogalniceanu" - Vaslui.

Baza legală

  • Legea nr.544 din 12 octombrie 2001 (actualizată) privind liberul acces la informaţiile de interes public.
  • H.G. nr.123 din 07 februarie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public.
  • H.G. nr.478 din 06 iulie 2016 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.123/2002.