INFORMAŢII UTILE privind eliberarea documentelor de către autorităţi publice

 

INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN SUCEAVA

are atribuţii, prin serviciile şi birourile specializate, în eliberarea următoarelor tipuri de documente:

 • certificate de cazier judiciar
 • permise de port-armă
 • avize şi autorizaţii

 

Poliția NU ARE atribuții privind eliberarea de:

 • paşapoarte simple;
 • permise de circulaţie;
 • certificate de înmatriculare;
 • certificate de radiere;
 • certificate pentru numere de probă;
 • autorizaţii de circulaţie provizorie;
 • cărţi de identitate;
 • certificate de stare civilă;
 • cărţi de alegător.

Aceste activităţi intră EXCLUSIV în competenţa Serviciilor publice comunitare din subordinea Prefecturii şi Primăriilor / Consiliilor locale.

 

 

Principalele atribuţii ale Poliţiei Române:

 • apară viaţa, integritatea corporală şi libertatea persoanelor, proprietatea privată şi publică;
 • aplică măsuri de menţinere a ordinii şi liniştii publice, a siguranţei cetăţeanului, de prevenire şi combatere a fenomenului infracţional;
 • sprijină unităţile de jandarmerie cu informaţii pentru asigurarea sau restabilirea ordinii si liniştii publice, cu ocazia mitingurilor, manifestătiilor cultural-sportive;
 • avizează şi controlează, în condiţiile legii, înfiinţarea societăţilor private de detectivi, pază, supraveghere şi garda de corp;
 • desfaşoară, potrivit competenţei, activităţi pentru constatarea faptelor penale şi efectuează cercetări în legatură cu acestea;
 • asigură paza şi funcţionarea, în condiţiile legii, a locurilor de reţinere şi de arest preventiv organizate în cadrul unităţilor de poliţie;
 • constată contravenţii şi aplică sancţiuni contravenţionale, potrivit legii;
 • desfasoară activităţi de depistare a persoanelor care se sustrag urmăririi penale, executarii pedepselor sau altor hotărâri judecătoreşti, precum şi a persoanelor dispărute;
 • foloseşte metode şi mijloace tehnico-stiintifice în cercetarea locului savârşirii infracţiunilor şi la examinarea probelor si a mijloacelor materiale de probă;
 • exercită controlul, potrivit legii, asupra deţinerii, portului şi folosirii armelor şi muniţiilor, a materialelor explozive, precum şi asupra funcţionării atelierelor de reparat arme şi poligoanelor de tir;
 • supraveghează şi controlează circulaţia pe drumurile publice, în afara cazurilor exceptate prin lege, şi colaborează cu alte autorităţi publice, instituţii, asociaţii şi organizaţii neguvernamentale, pentru îmbunătăţirea organizării şi sistematizării circulaţiei, asigurarea stării tehnice a autovehiculelor, perfecţionarea pregătirii conducătorilor auto şi luarea unor măsuri de educaţie rutieră a participanţilor la trafic;
 • organizează, în condiţiile legii, cazierul judiciar pentru ţinerea evidenţei persoanelor condamnate ori împotriva cărora s-au luat alte măsuri cu caracter penal şi constituie bază de date necesară pentru îndeplinirea atribuţiilor operative specifice poliţiei.