COMUNICAT PRIVIND IMPLEMENTAREA PREVEDERILOR DIRECTIVEI U.E. REFERITOARE LA SIGURANŢA RUTIERĂ

 

În ultimii ani, ţările U.E. au făcut paşi importanţi pentru atingerea obiectivului privind reducerea cu 50% a numărului persoanelor decedate. Cu toate acestea, Comisia Europeană a considerat că ritmul de reducere a pierderilor rezultate în urma accidentelor cu consecinţe grave este încă nesatisfăcător, fapt pentru care a fost elaborată, promovată şi aprobată Directiva Parlamentului European şi a Consiliului Europei PE-CONS 3652/ 2008, privind gestionarea siguranţei infrastructurii rutiere.

În România, datorită creşterii accelerate a traficului rutier este greu ca infrastructura să fie modelată astfel încât să satisfacă cerinţele justificate ale utilizatorilor. Volumele mari de trafic scot în evidenţă, din ce în ce mai mult, deficienţele privind siguranţa şi confortul precar al infrastructurii. Mediul înconjurător este la rândul lui afectat.

Chiar dacă luăm în considerare numai problemele de siguranţă rutieră, dimensiunile fenomenului sunt deosebit de îngrijorătoare. Numărul persoanelor decedate, pe drumurile publice din România în perioada 1990 – 2007 este de circa 49.200, iar cel al persoanelor vătămate grav de circa 146.250. În această perioadă numărul minorilor rămaşi orfani, ca urmare a decesului părinţilor în accidente de circulaţie, este estimat la circa 8.200.

În perspectivă, situaţia poate deveni şi mai dramatică dacă luăm în considerare că gradul de motorizare din România este de circa 250 autovehicule/1000 locuitori, faţă de circa 700 de autovehicule/1000 locuitori în ţările cu tradiţie din U.E.

Un alt semnal de alarmă îl reprezintă faptul că efectul aplicării punctelor de penalizare, la circa doi ani de la punerea în aplicare a legislaţiei, este nesemnificativ, în comparaţie cu problematica existentă, numărul accidentelor grave fiind în creştere.

Precizăm că aplicarea acestei măsuri legislative a determinat, în ţările cu tradiţie din U.E., îmbunătăţiri semnificative ale siguranţei.

Astfel considerăm că, pe lângă obligativitatea aplicării Directivei, pe drumurile din reţeaua transeuropeană (TEN), este necesară extinderea implementării acesteia la toată reţeaua de drumuri deschisă circulaţiei publice din România.

Aplicarea Directivei, corelată cu măsuri de îmbunătăţire a comportamentului utilizatorilor şi a performanţelor de siguranţă a autovehiculelor, crează premizele reducerii, în perspectiva apropiată, a numărului şi consecinţelor accidentelor rutiere şi în ţara noastră.

Directiva este structurată pe patru teme majore, după cum urmează:

1. Evaluarea de impact asupra siguranţei rutiere pentru proiecte de infrastructură.

2. Operaţiuni de audit în domeniul siguranţei rutiere pentru proiecte de infrastructură.

3. Gestionarea reţelei rutiere din punct de vedere al siguranţei rutiere.

4. Operaţiuni de inspecţie a drumurilor privind siguranţa rutieră.

Împlementarea Directivei este obligatorie până la sfârşitul anului 2010, perioadă în care este necesară actualizarea cadrului legislativ şi tehnic (elaborarea de ghiduri tehnice etc.).

Anexăm alăturat Directiva U.E., PE-CONS 3652/ 2008.

 

Membrii Reţelei Naţionale de Siguranţă Rutieră