Atribuții:

  • asigură, în conformitate cu dispoziţiile Ministerului Afacerilor Interne şi ale Inspectoratului General al Poliţiei Române, încadrarea inspectoratului de poliţie cu personalul prevăzut în statul de organizare;

  • organizează pregătirea de specialitate şi fizică a efectivelor, întreprinde măsuri pentru îmbunătăţirea stării şi practicii disciplinare, asigurând permanenta capacitate de intervenţie şi mobilizare a unităţii;

  • coordonează perfecţionarea activităţii lucrătorilor de poliţie din subordine asigurând cadrul optim şi folosirea celor mai eficiente mijloace şi metode de muncă, promovând un management modern şi eficient;

  • îndrumă, sprijină şi controleazăă activitatea la nivelul structurilor de poliţie municipale, orăşeneşti şi comunale de pe teritoriul judeţului;

  • analizează sistematic starea infracţională, cauzele şi tendinţele acesteia, intreprinde măsuri pentru sporirea activităţii de prevenire, descoperire si combatere a infracţiunilor şi a altor fapte antisociale, optimizează cadrul de desfăsurare a programelor prioritare;

  • asigură, în limita normelor şi prevederilor de plan, mijloacele financiare şi materiale, muniţia şi tehnica de luptă necesară unităţiilor pentru îndeplinirea misiunilor;

  • asigură cadrul legal optim pentru informarea opiniei publice cu principalele preocupări ale poliţiei, transparenţa decizională, rezolvarea sesizărilor, reclamaţiilor şi propunerilor care sunt adresate de către cetăţeni;

  • îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin lege sau dispoziţii ale Ministerului Afacerilor Interne.

 

CONDUCEREA INSPECTORATULUI:

FUNCTIE VACANTA

 

Program de audiențe:

Miercuri: 15:00 - 17:00

Vineri:     14:00 - 16:00 (pentru personalul  I.P.J. Suceava)

 

Detalii

Comisar șef POENARI Florin-Constantin - ADJUNCT AL ŞEFULUI INSPECTORATULUI

Program de audiențe:

Luni:        10:00 - 12:00

Vineri:      12:00 - 14:00

Detalii

FUNCTIE VACANTA

Program de audiențe:

Marți:        10:00 - 12:00

Joi:            12:00 - 14:00

Detalii