Regimul juridic al armelor şi al muniţiilor este reglementat de Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor, republicată în Monitorul Oficial nr. 425 din 10 iunie 2014, cu modificările și completările ulterioare aduse prin Legea nr. 319 din 11 decembrie 2015 și Legea nr. 22 din 21 martie 2017, precum şi de Hotărârea Guvernului nr. 11/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor, publicată în Monitorul Oficial nr. 83 din 29 ianuarie 2018.

Noile reglementări privind regimul armelor şi al muniţiilor au fost adoptate în contextul armonizării cadrului legislativ naţional cu reglementările internaţionale în acest domeniu. Implementarea acquis-ului comunitar pe această linie are ca obiectiv central implementarea prevederilor Directivei nr. 477/1991 a Consiliului Comunităţii Europene, privind controlul achiziţionării şi deţinerii de arme, cu modificările și completările ulterioare aduse de Directiva nr. 2008/51/CE și Directiva nr. 2017/853/UE.

Autoritatea competentă care exercită controlul privind deţinerea, portul şi folosirea armelor, pieselor şi muniţiilor, precum şi cu privire la operaţiunile cu arme şi muniţii este Inspectoratul General al Poliției Române.

Persoanele fizice care doresc să dețină sau, după caz, să poarte și să folosească arme și muniții letale și/sau neletale supuse autorizării trebuie să urmeze, în prealabil, un curs de instruire teoretică și practică în domeniul armelor și al munițiilor, organizat de către o persoană juridică autorizată în acest sens.

Persoanele juridice autorizate să organizeaze cursuri pe linie de arme și muniții în județul Suceava:

  1. S.C. CARABINA TOP S.R.L., cu punctul de lucru în mun. Suceava, str. Amurgului, nr. 4, bl. 28, sc. B, ap. 18, nr. de contact: 0755070809;
  2. S.C. DOROFTEIU ADIDAN S.R.L., din mun. Câmpulung Moldovenesc, str. Dobrogeanu Gherea, nr. 7, nr. de contact: 0757340830;
  3. S.C. REAL PROTECTION GUARD S.R.L., cu sediul în loc. Ipotești, str. Ștefan cel Mare, nr. 1028, nr. de contact: 0759032021.

 

Poligoanele autorizate pe raza județului Suceava:

  1. COMPLEXUL DE TIR SPORTIV "IACOB BUIUCLIU", situat în loc. Solca, str. Tomșa Vodă, F.N.; nr. de contact: 0756388151;
  2. S.C. DOROFTEIU ADIDAN S.R.L. din loc. Câmpulung Moldovenesc, str. Izvorul Alb, F.N. nr. de contact: 0757340830, 0725547734.

Facem precizarea că responsabilii societăților mai sus menționate și–au exprimat acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal conform Regulamentului U.E. 2016/679.