Responsabil cu protecția datelor cu caracter personal în cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Suceava:

 •  Subinspector Dumitraș Corina Lavinia - ofițer Schengen și Relații Internaționale în cadrul Serviciului Cabinet

Date de contact:

 

I N F O R M A R E

 

Inspectoratul de Poliţie Judeţean SUCEAVA -  în calitate de operator de date cu caracter personal - colectează, prelucrează şi stochează date cu caracter personal, în scopul:

 • emiterii de autorizaţii/licenţe pentru societăţile specializate de pază şi protecţie, detectivi particulari; pentru permisele de port-armă, substanţe periculoase;  certificate de cazier judiciar; pentru toate autorizaţiile eliberate/emise de poliție;
 • monitorizării securităţii persoanelor, spaţiilor şi/sau bunurilor publice/private din sediile de poliție;
 • asigurării evidenţei persoanelor care au acces în sediul inspectoratului și al subunităților teritoriale;
 • prevenirii, cercetării, reprimării infracţiunilor, menţinerii ordinii publice, monitorizării traficului rutier, măsurării vitezei de deplasare a autovehiculelor şi sancţionării conducătorilor auto care depăşesc limitele legale de viteză, precum şi al altor participanţi la trafic, care încalcă normele legale de circulaţie pe drumurile publice;
 • asigurării transparenţei activităţilor desfăşurate de structurile poliţieneşti.

 

RELAŢII CU PUBLICUL

 

La sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean SUCEAVA, cetăţenii pot primi informaţii la numărul de telefon : 0230/203022, 0230/203100.

 

La sediul Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, cetăţenii pot primi informaţii privind modul de completare a formularelor de notificare şi legislaţia aplicabilă prelucrărilor de date cu caracter personal pe teritoriul României.

De asemenea, aceste informaţii se pot obţine prin telefon, la numărul 021/252.59.77.

 

COORDONATE DE CONTACT

 

Sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean SUCEAVA: municipiul Suceava, Bulevardul 1 Mai nr.9, cod poştal 720224,

Telefon : 0230/203022, 0230/203100,  

Fax : 0230/522753

Internet : http://sv.politiaromana.ro

E-mail: cabinet@sv.politiaromana.ro

 

Sediul Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal: municipiul București, Strada Olari nr.32, sector 2,  cod poştal 024057

Telefon: 021/252.55.99

Fax: 021/252.57.57

Internet: www.dataprotection.ro

E-mail: anspdcp@dataprotection.ro

 

 

DREPTURILE PERSOANEI VIZATE ÎN CONTEXTUL PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

 • Informarea persoanei vizate – art.12 din Legea nr.677/2001;
 • Dreptul de acces la date – art.13 din Legea nr.677/2001;
 • Dreptul de intervenţie asupra datelor – art.14 din Legea nr.677/2001;
 • Dreptul de opoziţie – art.15 din Legea nr.677/2001;
 • Dreptul de a nu fi supus unei decizii individual – art.17 din Legea nr.677/2001;
 • Dreptul de a se adresa justiției – art.18 din Legea nr.677/2001.

 

 

 

LEGISLAŢIE INTERNĂ
 

LEGISLAŢIE COMUNITARĂ