PROGRAME DIRECŢII PRIORITARE DE ACŢIUNE ALE POLIŢIEI,
ÎN DOMENIUL PREVENIRII CRIMINALITĂŢII

 1. PREVENIREA INFRACŢIUNILOR CONTRA PATRIMONIULUI
   
 2. PREVENIREA DELINCVENŢEI JUVENILE ŞI VICTIMIZĂRII MINORILOR
   
 3. PREVENIREA VIOLENŢEI INTRAFAMILIALE
   
 4. PREVENIREA INFRACŢIUNILOR DE TÂLHARIE
   
 5. PREVENIREA INFRACŢIUNILOR ÎN MEDIUL RURAL
   
 6. PREVENIREA ŞI COMBATEREA ACCIDENTELOR RUTIERE
   
 7. PREVENIREA TRAFICULUI ŞI CONSUMULUI DE DROGURI
   
 8. PLANUL COMUN DE ACŢIUNE PENTRU PREVENIREA ŞI COMBATEREA VIOLENŢEI DIN UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT "SĂ EXMATRICULĂM VIOLENTA"
   
 9. PROGRAMUL DE PROMOVARE A BUNELOR PRACTICI ÎN RELAŢIA POLIŢIE - COMUNITĂŢI MULTICULTURALE