Modele documente privind activitatea Serviciului de Ordine Publică:

Modele documente privind activitatea poliţiei în domeniul sistemelor de securitate private:

          

 LICENŢĂ ÎN DOMENIUL PAZEI ŞI PROTECŢIEI

 

Art. 19 alin. (2) din Legea nr. 333/2003 (R.) privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, republicată, coroborat cu art. 23 din Anexa H.G. nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

Cererea, împreună cu documentele necesare, se depun la sediul Serviciului de Ordine Publică din cadrul unităţii de poliţie (Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti sau inspectoratul de poliţie judeţean) în a cărei rază teritorială îşi are sediul social societatea. (Anexa 1 şi Anexa 23)

 

 

PRESCHIMBARE LICENŢĂ PAZĂ ŞI PROTECŢIE

 

Cererea, împreună cu documentele necesare, se depun la sediul Serviciului de Ordine Publică din cadrul unităţii de poliţie (Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti sau inspectoratul de poliţie judeţean) în a cărei rază teritorială îşi are sediul social societatea. (Anexa 2 şi Anexa 23)

 

 

REÎNNOIRE LICENŢĂ ÎN DOMENIUL PAZEI ŞI PROTECŢIEI

 

Art. 19 alin. (2) din Legea nr. 333/2003 (R.) privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, republicată, coroborat cu art. 28 alin. (2) din Anexa H.G. nr. 301/2012  pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

Cererea, împreună cu documentele necesare, se depun la sediul Serviciului de Ordine Publică din cadrul unităţii de poliţie (Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti sau inspectoratul de poliţie judeţean) în a cărei rază teritorială îşi are sediul social societatea. (Anexa 3 şi Anexa 23-dacă R.O.F-ul avizat anterior nu este întocmit în conformitate cu prevederile H.G. nr. 301/2012, cu modificările şi completările ulterioare)

 

 

LICENŢĂ ÎN DOMENIUL SISTEMELOR DE ALARMARE ÎMPOTRIVA EFRACŢIEI

 

Art. 31 alin. (1) din Legea nr. 333/2003 (R.) privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, republicată, coroborat cu art. 74 din Anexa H.G. nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

Cererea, împreună cu documentele necesare, se depun la sediul Serviciului de Ordine Publică din cadrul unităţii de poliţie (Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti sau inspectoratul de poliţie judeţean) în a cărei rază teritorială îşi are sediul social societatea / P.F.A. / Î.I. (Anexa 4 şi Anexa 24)

 

 

PRESCHIMBARE LICENŢĂ ÎN DOMENIUL SISTEMELOR DE ALARMARE ÎMPOTRIVA EFRACŢIEI

 

Cererea, împreună cu documentele necesare, se depune la sediul Serviciului de Ordine Publică din cadrul unităţii de poliţie (Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti sau inspectoratul de poliţie judeţean) în a cărei rază teritorială îşi are sediul social societatea / P.F.A. / Î.I. (Anexa 5 şi Anexa 24)

 

 

REÎNNOIRE LICENŢĂ ÎN DOMENIUL SISTEMELOR DE ALARMARE ÎMPOTRIVA EFRACŢIEI

 

Art. 31 alin. (1) din Legea nr. 333/2003 (R.) privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, republicată, coroborat cu art. 87 alin. (2) din Anexa H.G. nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

Cererea se depune la sediul Serviciului de Ordine Publică din cadrul unităţii de poliţie (Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti sau inspectoratul de poliţie judeţean) în a cărei rază teritorială îşi are sediul social societatea / P.F.A. / Î.I. (Anexa 6 şi Anexa 24-dacă R.O.F-ul avizat anterior nu este întocmit în conformitate cu prevederile H.G. nr. 301/2012, cu modificările şi completările ulterioare)

 

 

RETRAGERE LICENŢĂ DE FUNCŢIONARE

 

Art. 38 din Anexa la H.G. nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

Cererea, împreună cu originalul licenţei de funcţionare, se depun la sediul Serviciului de Ordine Publică din cadrul unităţii de poliţie (Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti sau inspectoratul de poliţie judeţean) în a cărei rază teritorială îşi are sediul social solicitanta. (Anexa 7)

 

 

AVIZARE R.O.F. ÎN DOMENIUL PAZEI ŞI PROTECŢIEI, ULTERIOR OBŢINERII / REÎNNOIRII LICENŢEI DE FUNCŢIONARE

 

Art. 19 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 333/2003 (R.) privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, republicată, coroborat cu art. 25 alin. (1) lit. b) din Anexa H.G. nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

Cererea, pentru aprobarea R.O.F.-ului, ulterior obţinerii / reînnoirii licenţei de funcţionare, se depune la sediul Serviciului de Ordine Publică din cadrul unităţii de poliţie (Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti sau inspectoratul de poliţie judeţean) în a cărei rază teritorială îşi are sediul social solicitanta. (Anexa 8 şi Anexa 23)

 

 

AVIZARE R.O.F. ÎN DOMENIUL SISTEMELOR DE ALARMARE ÎMPOTRIVA EFRACŢIEI, ULTERIOR OBŢINERII / REÎNNOIRII LICENŢEI DE FUNCŢIONARE

 

Art. 32 alin. (2) din Legea nr. 333/2003 (R.) privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, republicată, coroborat cu art. 76 alin. (1) lit. b) din Anexa H.G. nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

Cererea, pentru aprobarea R.O.F.-ului, ulterior obţinerii / reînnoirii licenţei de funcţionare, se depune la sediul Serviciului de Ordine Publică din cadrul unităţii de poliţie (Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti sau inspectoratul de poliţie judeţean) în a cărei rază teritorială îşi are sediul solicitanta. (Anexa 9 şi Anexa 24)

 

 

AVIZARE R.O.F. DISPECERAT DE MONITORIZARE A SISTEMELOR DE ALARMARE

 

Art. 33 alin. (2) din Legea nr. 333/2003 (R.) privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, republicată, coroborat cu art. 90 alin. (1) din Anexa H.G. nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

Cererea se depune la sediul Serviciului de Ordine Publică din cadrul unităţii de poliţie (Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti sau inspectoratul de poliţie judeţean) în a cărei rază teritorială societatea îşi are organizat dispeceratul. (Anexa 10 şi Anexa 25)

 

 

AVIZARE CONDUCĂTOR ÎN DOMENIUL PAZEI ŞI PROTECŢIEI

 

Art. 19 alin. (9) şi (10) din Legea nr. 333/2003 (R.) privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, republicată, coroborat cu art. 25 alin. (2) şi (3) din Anexa la H.G. nr. 301/2012 din Anexa H.G. nr. 301/2012, actualizată, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003.

Cererea se depune la sediul Serviciului de Ordine Publică din cadrul unităţii de poliţie (Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti sau inspectoratul de poliţie judeţean) în a cărei rază teritorială îşi are sediul social societatea. (Anexa 11)

 

 

AVIZARE CONDUCĂTOR ÎN DOMENIUL SISTEMELOR DE ALARMARE ÎMPOTRIVA EFRACŢIEI

 

Art. 31 alin. (3) din Legea nr. 333/2003 (R.) privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, republicată, coroborat cu art. 76 alin. (2), (3) şi art. 77 din Anexa H.G. nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

Cererea se depune la sediul Serviciului de Ordine Publică din cadrul unităţii de poliţie (Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti sau inspectoratul de poliţie judeţean) în a cărei rază teritorială îşi are sediul social societatea / P.F.A. / Î.I. (Anexa 12)

 

 

AVIZARE PLAN PAZĂ OBIECTIV

 

Art. 5 din Legea nr. 333/2003 (R.) privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, republicată, coroborat cu art. 5 alin. (3) şi art. 8 alin. (2) ambele din Anexa la H.G. nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

Cererea se depune la structura de ordine publică din cadrul subunităţii de poliţie existente la nivelul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti sau inspectoratului de poliţie judeţean, după caz, în a cărei rază teritorială îşi are sediul obiectivul, respectând prevederile legale în materie privitor la dotarea personalului. (Anexa 13 şi Anexa 26)

 

 

ACTUALIZARE PLAN PAZĂ OBIECTIV

 

Art. 5 alin. (1) din Legea nr. 333/2003 (R.) privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, republicată, coroborat cu 5 alin. (4) din Anexa la H.G. nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

Cererea se depune la structura de ordine publică din cadrul subunităţii de poliţie existente la nivelul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti sau inspectoratului de poliţie judeţean, care a acordat anterior avizul de specialitate. (Anexa 14)

 

 

AVIZARE PLAN PAZĂ TRANSPORT VALORI

 

Art. 25 din Legea nr. 333/2003 (R.) privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, republicată, coroborat cu art. 59 alin. (1) din Anexa la H.G. nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

Cererea se depune la secţia de poliţie din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti sau la serviciul de ordine publică de la inspectoratul de poliţie judeţean, după caz, în a cărei rază teritorială îşi are sediul obiectivul. (Anexa 15 şi Anexa 27)

 

 

ACTUALIZARE PLAN PAZĂ TRANSPORT VALORI

 

Art. 25 alin. (1) din Legea nr. 333/2003 (R.) privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, republicată, coroborat cu 59 alin. (2) din Anexa la H.G. nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

Cererea se depune la secţia de poliţie din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti sau la serviciul de ordine publică de la inspectoratul de poliţie judeţean, care a acordat anterior avizul de specialitate. (Anexa 16)

 

 

AVIZARE PLAN PROTECŢIE

 

Art. 49 din Legea nr. 333/2003 (R.) privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, republicată, coroborat cu art. 35 alin. (2) din Anexa la H.G. nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

Cererea se depune la sediul Serviciului de Ordine Publică din cadrul unităţii de poliţie (Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti sau inspectoratul de poliţie judeţean), în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa persoana căreia i se asigură protecţie. (Anexa 17)

 

 

 

AVIZARE PORT-ARMĂ

 

Art. 71 alin. (2) din H.G. nr. 130/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor, cu modificările şi completările ulterioare.

Cererea se depune la secţia de poliţie din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti sau la serviciul de ordine publică de la inspectoratul de poliţie judeţean, după caz, în a cărei rază teritorială îşi are sediul societatea angajatoare. (Anexa 18)

 

 

AVIZARE PROIECT SISTEM TEHNIC DE ALARMARE ÎMPOTRIVA EFRACŢIEI

 

Art. 27 alin. (2) din Legea nr. 333/2003 (R.) privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, republicată, coroborat cu 69 alin. (1) din Anexă şi art. 4 din Anexa 7 la H.G. nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

Cererea se depune la sediul Serviciului de Ordine Publică din cadrul unităţii de poliţie (Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti sau inspectoratul de poliţie judeţean) în a cărei rază teritorială îşi are sediul obiectivul. (Anexa 19)

 

 

ELIBERARE ATESTAT PROFESIONAL - OCUPAŢIA “AGENT DE SECURITATE”

 

Art. 38 alin. (1) din Legea nr. 333/2003 (R.) privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, republicată, coroborat cu 59 alin. (2) din Anexa la H.G. nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

Cererea se depune la secţia de poliţie din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti sau la serviciul de ordine publică de la inspectoratul de poliţie judeţean, în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa persoana solicitantă. (Anexa 20)

 

 

AVIZARE PERSONAL TEHNIC ÎN DOMENIUL SISTEMELOR DE ALARMARE ÎMPOTRIVA EFRACŢIEI

 

Art. 36 din Legea nr. 333/2003 (R.) privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, republicată, coroborat cu art. 76 alin. (3), art. 80 şi art. 85 alin. (1) din Anexa H.G. nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

Cererea se depune la sediul Serviciului de Ordine Publică din cadrul unităţii de poliţie (Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti sau inspectoratul de poliţie judeţean), în a cărei rază teritorială îşi are sediul societatea / P.F.A. / Î.I. (Anexa 21)

 

 

ÎNSCRIERE ÎN REGISTRUL NAŢIONAL AL EVALUATORILOR DE RISC LA SECURITATEA FIZICĂ

 

Art. 2 alin. (3) din Anexa la H.G. nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu art. 8 din Instrucţiunile MAI nr. 9 din 1 februarie 2013 privind efectuarea analizelor de risc la securitatea fizică a unităţilor ce fac obiectul Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor.

Cererea se depune la Inspectoratul General al Poliţie Române – Direcţia de Ordine Publică. (Anexa 22)