Email: arme@sv.politiaromana.rooug41.2016.arme@sv.politiaromana.ro

 

Pentru obținerea autorizării în vederea procurării primei arme letale:

A) cererea tip

B) act de identitate

C) certificat medical, eliberat de o unitate sanitară, publică sau privată, autorizată pentru examinarea ambulatorie a persoanelor fizice în vederea procurării, deţinerii, portului şi folosirii armelor şi muniţiilor, cu cel mult 6 luni înaintea depunerii cererii, din care să rezulte că nu suferă de una dintre afecţiunile medicale care fac imposibilă autorizarea pentru a deţine sau, după caz, a purta şi a folosi arme şi muniţii letale sau neletale supuse autorizării şi că este apt să deţină astfel de arme şi muniţii,

D) aviz psihologic, din care să rezulte că solicitantul este apt să deţină, să poarte şi să folosească arme şi muniţii letale sau neletale supuse autorizării, eliberat, cu cel mult 6 luni înaintea depunerii cererii, de un psiholog autorizat pentru efectuarea unor astfel de teste, atestat în condiţiile legii;

E) certificatul de absolvire a unui curs de instruire teoretică şi practică în domeniul armelor şi muniţiilor, în original şi în copie,

F) 2 fotografii color cu dimensiunea 3x4 cm

G)  după caz, unul din următoarele documente, care atestă una din calităţile prevăzute la art. 13 din Lege:

i) permis de vânătoare, în cazul armelor cu destinaţia vânătoare şi a armelor lungi cu destinaţia tir, pentru care persoana poate solicita acordarea dreptului de deţinere, precum şi carnet de membru vânător, în original şi în copie, în cazul persoanelor care solicită acordarea dreptului de de port şi folosire a armelor de vânătoare;

ii) carnet de antrenor de tir sau biatlon, eliberat de Ministerul Tineretului şi Sportului, sau legitimaţie de sportiv de tir ori biatlon, vizată pe anul în curs de una din federaţiile sportive naţionale de specialitate la care clubul/asociaţia sportivă este afiliat/afiliată, în original şi în copie, pentru arme de tir, iar în cazul în care persoana solicită autorizarea procurării armei în scopul portului şi folosirii, trebuie să prezinte şi o adeverinţă din partea clubului sportiv la care este legitimată, care să ateste acordul acestuia cu privire la folosirea armelor al căror proprietar este solicitantul, în cadrul antrenamentelor sau concursurilor oficiale la care urmează să participe;

iii) legitimaţie de sportiv de tir, vizată pe anul în curs de una din federaţiile sportive naţionale de specialitate la care clubul/asociaţia sportivă este afiliat/afiliată, în original şi în copie, o adeverinţă eliberată de una din aceste federaţii, care să ateste calitatea de sportiv de tir categoria I ori de membru al loturilor naţionale sau olimpice, precum şi o adeverinţă din partea clubului sportiv la care persoana este legitimată, care să ateste acordul acesteia cu privire la folosirea armei în cadrul antrenamentelor sau concursurilor oficiale la care urmează să participe, în cazul armelor cu destinaţia tir, din categoria celor utilizate în probele sportive pentru care a obţinut clasificarea sau calificarea, pentru care persoana poate solicita acordarea dreptului de deţinere, respectiv de port şi folosire;

iv) adeverinţă care atestă faptul că titularul, cetăţean român sau rezident al unui stat membru, are calitatea prevăzută la art. 13 alin. (2) lit. a) şi b) din Lege, eliberată de instituţia competentă în acest sens, în cazul armelor cu destinaţia apărare şi pază, pentru care persoana poate solicita numai acordarea dreptului de port şi folosire;

v) atestat de colecţionar precum şi, după caz, adeverinţă eliberată de o asociaţie de colecţionari, constituită în România potrivit prevederilor legale, care să ateste calitatea de membru a solicitantului sau, după caz, carnet de membru al unei astfel de asociaţii, în original şi în copie, vizat pe anul în curs, în cazul armelor cu destinaţia colecţie, pentru care persoana poate solicita numai acordarea dreptului de deţinere;

vi) contract individual de muncă înregistrat în Registrul de Evidenţă al Salariaţilor, contract de prestări servicii sau contract de voluntariat încheiat cu un club/asociaţie sportivă afiliat/afiliată la federaţiile sportive naţionale de specialitate sau cu un club/asociaţie sportivă pentru ramuri de sport recunoscute potrivit legii, dar care nu au încă federaţie sportivă naţională care să ateste, în cazul instructorilor în poligonul de tragere, că sunt în activitate şi desfăşoară efectiv activităţi de instruire, îndrumare şi supraveghere a tragerilor efectuate în poligoanele autorizate.

H) dovada achitării taxelor pentru autorizare, prevăzute de legislaţia în vigoare. (100 lei în regim normal, 300 lei în regim de urgență)

 

Pentru obținerea autorizării în vederea procurării primei arme neletale supuse autorizării:

A) cerere tip

B) act de identitate

C) certificat medical, eliberat de o unitate sanitară, publică sau privată, autorizată pentru examinarea ambulatorie a persoanelor fizice în vederea procurării, deţinerii, portului şi folosirii armelor şi muniţiilor, cu cel mult 6 luni înaintea depunerii cererii, din care să rezulte că nu suferă de una dintre afecţiunile medicale care fac imposibilă autorizarea pentru a deţine sau, după caz, a purta şi a folosi arme şi muniţii letale sau neletale supuse autorizării şi că este apt să deţină astfel de arme şi muniţii,

D) aviz psihologic, din care să rezulte că solicitantul este apt să deţină, să poarte şi să folosească arme şi muniţii letale sau neletale supuse autorizării, eliberat, cu cel mult 6 luni înaintea depunerii cererii, de un psiholog autorizat pentru efectuarea unor astfel de teste, atestat în condiţiile legii;

E) certificatul de absolvire a unui curs de instruire teoretică şi practică în domeniul armelor şi muniţiilor, în original şi în copie, D) permis de vânătoare, în original şi în copie, în cazul armelor cu destinaţia vânătoare şi a armelor lungi cu destinaţia tir,

F) 2 fotografii color cu dimensiunea 3x4 cm

G) dovada achitării taxelor pentru autorizare, prevăzute de legislaţia în vigoare. (100 lei în regim normal, 300 lei în regim de urgență)

 

Pentru obținerea autorizării în vederea procurării unei arme letale de către persoane care dețin permis de armă:

A) cererea tip

B) act de identitate

C) permisul de armă

D) certificatul de absolvire a unui curs de instruire teoretică şi practică în domeniul armelor şi muniţiilor, în original şi în copie,

E) 2 fotografii color cu dimensiunea 3x4 cm

F) după caz, unul din următoarele documente, care atestă una din calităţile prevăzute la art. 13 din Lege:

i) permis de vânătoare, în original şi în copie, în cazul armelor cu destinaţia vânătoare şi a armelor lungi cu destinaţia tir, pentru care persoana poate solicita acordarea dreptului de deţinere, precum şi carnet de membru vânător, în original şi în copie, în cazul persoanelor care solicită acordarea dreptului de de port şi folosire a armelor de vânătoare;

ii) carnet de antrenor de tir sau biatlon, eliberat de Ministerul Tineretului şi Sportului, sau legitimaţie de sportiv de tir ori biatlon, vizată pe anul în curs de una din federaţiile sportive naţionale de specialitate la care clubul/asociaţia sportivă este afiliat/afiliată, în original şi în copie, pentru arme de tir, iar în cazul în care persoana solicită autorizarea procurării armei în scopul portului şi folosirii, trebuie să prezinte şi o adeverinţă din partea clubului sportiv la care este legitimată, care să ateste acordul acestuia cu privire la folosirea armelor al căror proprietar este solicitantul, în cadrul antrenamentelor sau concursurilor oficiale la care urmează să participe;

iii) legitimaţie de sportiv de tir, vizată pe anul în curs de una din federaţiile sportive naţionale de specialitate la care clubul/asociaţia sportivă este afiliat/afiliată, în original şi în copie, o adeverinţă eliberată de una din aceste federaţii, care să ateste calitatea de sportiv de tir categoria I ori de membru al loturilor naţionale sau olimpice, precum şi o adeverinţă din partea clubului sportiv la care persoana este legitimată, care să ateste acordul acesteia cu privire la folosirea armei în cadrul antrenamentelor sau concursurilor oficiale la care urmează să participe, în cazul armelor cu destinaţia tir, din categoria celor utilizate în probele sportive pentru care a obţinut clasificarea sau calificarea, pentru care persoana poate solicita acordarea dreptului de deţinere, respectiv de port şi folosire;

iv) adeverinţă care atestă faptul că titularul, cetăţean român sau rezident al unui stat membru, are calitatea prevăzută la art. 13 alin. (2) lit. a) şi b) din Lege, eliberată de instituţia competentă în acest sens, în cazul armelor cu destinaţia apărare şi pază, pentru care persoana poate solicita numai acordarea dreptului de port şi folosire;

v) atestat de colecţionar precum şi, după caz, adeverinţă eliberată de o asociaţie de colecţionari, constituită în România potrivit prevederilor legale, care să ateste calitatea de membru a solicitantului sau, după caz, carnet de membru al unei astfel de asociaţii, în original şi în copie, vizat pe anul în curs, în cazul armelor cu destinaţia colecţie, pentru care persoana poate solicita numai acordarea dreptului de deţinere;

vi) contract individual de muncă înregistrat în Registrul de Evidenţă al Salariaţilor, contract de prestări servicii sau contract de voluntariat încheiat cu un club/asociaţie sportivă afiliat/afiliată la federaţiile sportive naţionale de specialitate sau cu un club/asociaţie sportivă pentru ramuri de sport recunoscute potrivit legii, dar care nu au încă federaţie sportivă naţională care să ateste, în cazul instructorilor în poligonul de tragere, că sunt în activitate şi desfăşoară efectiv activităţi de instruire, îndrumare şi supraveghere a tragerilor efectuate în poligoanele autorizate.

G) dovada achitării taxelor pentru autorizare, prevăzute de legislaţia în vigoare. (50 lei în regim normal, 100 lei în regim de urgență)

 

Pentru obținerea autorizării în vederea procurării unei arme neletale de către persoane care dețin permis de armă:

A) cerere tip

B) act de identitate

C) certificatul de absolvire a unui curs de instruire teoretică şi practică în domeniul armelor şi muniţiilor, în original şi în copie

D) dovada achitării taxelor pentru autorizare, prevăzute de legislaţia în vigoare. (50 lei în regim normal, 100 lei în regim de urgență)

Pentru prelungirea valabilității permisului de armă:

- actul de identitate;

- permisele de armă,  fiind necesar să prezentați armele înscrise în acestea;

- certificat medical,  eliberat de o unitate sanitară, publică sau privată, autorizată pentru examinarea ambulatorie a persoanelor fizice în vederea procurării, deţinerii, portului şi folosirii armelor şi muniţiilor, cu cel mult 6 luni înaintea depunerii cererii, completată inclusiv de medicul de familie privind antecedentele personale;

- aviz psihologic,  din care să rezulte că sunteți apt să deţineți, să purtați şi să folosiți arme şi muniţii letale sau neletale supuse autorizării, eliberat, cu cel mult 6 luni înaintea depunerii cererii, de un psiholog autorizat pentru efectuarea unor astfel de teste, atestat în condiţiile legii;);

- o fotografie color (3x4 cm.);

 

- După caz, este necesar să prezentați și următoarele documente:

- Pentru posesorii de arme letale de vânătoare:

- Permisul de vânătoare permanent  în original şi în copie;

- Carnetul de membru vânător în original şi copie;

- Pentru posesorii de arme letale sau neletale supuse autorizării:

- Certificatul de absolvire a cursului de instruire teoretică şi practică pe linie de arme şi muniţii (original şi copie);

- Dovada efectuării unei şedinţe de tragere anuală într-un poligon autorizat pentru deținătorii de arme neletale și de tir sportiv, de la ultima prelungire a permisului de armă până în anul în curs ;

- Dovada efectuării unei şedinţe de tragere anuală într-un poligon autorizat pentru deținătorii de arme letale ( de apărare si pază ), de la ultima prelungire a permisului de armă până în anul în curs ;

- Atestatul de colecţionar pentru colecționarii de arme;

- Dovada calităţii prev. de art. 13 alin. 2 din Legea 295/2004 Republicată pentru deţinătorii de arme de apărare şi pază;

- Atestatul de instructor în poligonul de tragere;

- Carnet antrenor de tir sau sportiv categoria I, vizat la zi.

 

Pentru obținerea pașaportului european pentru arme de foc:

A) cererea tip

B) act de identitate

C) permisul de armă

D) 2 fotografii color cu dimensiunea 3x4 cm

 

Pentru radierea armei letale/neletale din permisul de armă:

A) cererea tip

B) act de identitate

C) permisul de armă

D) documentul, care atestă faptul că arma a fost înstrăinată în condiţiile legii(factură emisă de armurierul autorizat)

 

Pentru eliberarea unui nou permis de armă în locul celui pierdut/furat/distrus

A) cererea tip

B) act de identitate

C) dovada publicării în Monitorul Oficial al României(în cazul pierderii/furtului)

D) dovada achitării taxelor pentru autorizare, prevăzute de legislaţia în vigoare. (20 lei în regim normal, 40 lei în regim de urgență)

 

Click aici pentru Formularele tipizate privind activitatea Direcției Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase