Avizare operatori dezmembrare vehicule scoase din uz:

Condițiile necesare eliberării avizului de funcționare pentru operatorii economici care desfășoară activități de dezmembrare a vehiculelor scoase din uz, conform prevederilor O.G. 36/14.07.2005:

         

Avizul de funcţionare se eliberează în termen de 30 de zile de la data solicitării, după ce se verifică îndeplinirea de către operatorul economic solicitant a condiţiilor stabilite prin ordonanţa nr. 36/14 iulie 2005.

 

Avizul de funcţionare se solicită în scris, la cerere fiind obligatorie anexarea următoarelor documente:

  • o copie de pe certificatul de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, din care să rezulte obiectul de activitate de dezmembrare a vehiculelor scoase din uz;
  • cazier judiciar al asociaţilor şi administratorului operatorului economic solicitant;
  • împuternicire scrisă din partea administratorului operatorului economic pentru depunerea solicitării.

 

Avizul de funcţionare nu se eliberează solicitanţilor dacă aceştia se află în una dintre următoarele situaţii:

  • asociaţii sau administratorul operatorului economic au fost condamnaţi prin hotărâri judecătoreşti rămase definitive pentru infracţiuni de omor, lovire şi vătămare cauzatoare de moarte, vătămare corporală gravă, tâlhărie, ultraj, furtul unui autovehicul, fals sau uz de fals;
  • operatorul economic a fost depistat anterior că desfăşoară activităţi neautorizate de dezmembrare a vehiculelor.

 

Condițiior impuse de O.G. 36/14.07.2005 le sunt aplicabile prevederile O.U.G. 41/28.06.2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative.