Atribuțiuni ale polițiilor municipale și orășenești:

Poliţiile municipale şi orăşeneşti asigură pe raza de competenţă respectarea legilor a ordini şi liniștii publice, apărarea avutului public şi privat, drepturile şi interesele legitime ale cetăţenilor, grupurilor sociale şi ale statului.

Poliţia municipiului respectiv a oraşului este condusă de Şeful poliţiei, iar activitatea sa este coordonată de un locţiitor al Şefului inspectoratului de poliţie, desemnat de către acesta.

Formaţiunile se subordonează Şefului poliţiei municipiului şi locţiitorilor acestuia (conform repartiţiei), iar pe linie de specialitate şi serviciilor de profil de la Inspectoratul de Poliţie Suceava.

În îndeplinirea atribuţiilor sale, poliţia municipiului cooperează cu celelalte unităţi şi organe ale M.I., procuraturii, Ministerul Justiţiei, ale altor instituţii publice locale şi contează pe concursul cetăţenilor.

 

În realizarea atribuţiilor ce ii revin, poliţiile municipale şi orăşeneşti:

  • asigură pregătirea de specialitate şi militară a efectivelor, intreprinde măsuri pentru imbunătăţirea stării şi practicii disciplinare, asigurând permanenţa capacităţii de intervenţie;
  • organizează şi desfăşoară activităţi pentru prevenirea şi descoperirea infracţiunilor şi a altor fapte care prejudiciază avutul public şi privat;
  • apară viaţa şi integritatea corporala a persoanelor, ia măsuri potrivit competenţei sale pentru prevenirea şi descoperirea acţiunilor de încalcare a drepturilor şi intereselor legale ale cetăţenilor;
  • asigură menţinerea ordinii publice, respectarea regulilor de convieţuire socială în zonă sa de competenţă;
  • îndeplineşte atribuţiile ce ii revin, potrivit legii privind paza bunurilor;
  • organizează activitatea pentru îndeplinirea sarcinilor ce-i revin în cadrul procesului penal şi ţine evidenţa activităţii de urmărire penală;
  • ia măsuri pentru asigurarea respectării normelor legale privind circulaţia pe drumurile publice, îndrumă, supraveghează şi controlează circulaţia în zona de competenţă;
  • asigură şi execută paza băncilor de pe raza de competenţa, stabilite prin protocol;
  • îndeplineşte orice alte atribuţii ce-i sunt stabilite prin lege sau ordine ale eșaloanelor superioare.

 

La nivelul oraşelor, activitatea poliţiei este organizată similar cu organigrama municipiilor dar cu efective mai reduse în funcţie de numărul locuitorilor şi situaţia operativă.
La nivelul comunelor, poliţia este reprezentată de agenţi de poliţie, numărul lor fiind în raport cu numărul locuitorilor şi starea infracţională.

 


 

POLIŢIA MUNICIPIULUI SUCEAVA

Gradul profesional: Subcomisar
Numele şi prenumele: UNGUREAN Ionuț Adrian
Funcţia: Şef al Poliţiei Municipiului
Studii: Academia de Poliţie;
Master Ştiinţe Penale.

 

POLIŢIA MUNICIPIULUI CÎMPULUNG MOLDOVENESC

Gradul profesional: Comisar șef
Numele şi prenumele: REABSCHI Vasile 
Funcţia: Şeful Poliţiei Municipiului
Studii: Facultatea de Drept;
Curs Postuniversitar"Ştiinţe Poliţieneşti";
Curs Postuniversitar"Management Public European";
Master în economie socială şi relaţii publice în poliţie.

 

POLIŢIA MUNICIPIULUI RĂDĂUŢI

FUNCȚIE VACANTĂ

Gradul profesional:  
Numele şi prenumele:  
Funcţia: Șef al Poliţiei Municipiului
Studii:  

 

POLIŢIA MUNICIPIULUI FĂLTICENI

Gradul profesional: Subcomisar
Numele şi prenumele: GRĂDINARU vasile
Funcţia: Împuternicit Șef al Poliţiei Municipiului
Studii:
 

 

POLIŢIA MUNICIPIULUI VATRA DORNEI

Gradul profesional: Subcomisar
Numele şi prenumele: NICULIȚĂ Vasile Amor
Funcţia: Împuternicit Șef al Poliţiei Municipiului
Studii:  

 

POLIŢIA ORAŞULUI GURA HUMORULUI

Gradul profesional: Comisar şef
Numele şi prenumele: NECHITOAIA Damian
Funcţia: Şeful Poliţiei Oraşului
Studii: Şcoala de Ofiţeri de Poliţie Bucureşti;
Facultatea de Drept din cadrul Academiei de Poliţie "A.I. Cuza";
Curs postuniversitar "Siguranţa Circulaţiei Rutiere";
Curs postuniversitar "Managementul Instituţiilor Publice";
Master "Comunicare si Relaţii Publice".

 

POLIŢIA ORAŞULUI SIRET

Gradul profesional: Comisar șef
Numele si prenumele: LEMNARIU Gheorghe
Functia: Şeful Poliţiei Oraşului
Studii: Facultatea de drept;
Curs postuniversitar "Managementul Instituţiilor Publice".

 

POLIŢIA ORAŞULUI SOLCA

Gradul profesional: Comisar
Numele şi prenumele: TODIRAŞ-IONESCU Costel
Funcţia: Şeful Poliţiei Oraşului
Studii: Academia de Poliţie "Al. I Cuza".

 

POLIŢIA ORAŞULUI BROŞTENI

Gradul profesional: Comisar șef
Numele şi prenumele: GHIORGHIASA Ionel
Funcţia: Şeful Poliţiei Oraşului
Studii: Facultatea de Drept;
Curs postuniversitar "Administrarea Afacerilor mici şi mijlocii".

 

POLIŢIA ORAŞULUI CAJVANA

Gradul profesional: Subcomisar
Numele şi prenumele: BERCEA Bogdan
Funcţia: Şefului Poliţiei Oraşului
Studii: Şcoala de Agenţi de Poliţie „Vasile Lascăr” Câmpina;
Facultatea de Administraţie Publică- Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava
Master „Management în administraţia publică în ţările U.E.” Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava

 

POLIŢIA ORAŞULUI DOLHASCA 

Gradul profesional: Subinspector
Numele şi prenumele: DUMITRAȘ Dan
Funcţia: Împuternicit Şef al Poliţiei Oraşului
Studii:  

 

POLIŢIA ORAŞULUI FRASIN

Gradul profesional: Comisar
Numele şi prenumele: HERMAN Constantin
Funcţia: Şeful Poliţiei Oraşului
Studii: Academia de Poliţie;
Master Ştiinţe Penale.

 

POLIŢIA ORAŞULUI LITENI

Gradul profesional: Comisar șef
Numele şi prenumele: COTA Ionela Monica
Funcţia: Şef al Poliţiei Oraşului
Studii: Academia de Poliţie "A.I. Cuza";
Curs postuniversitar "Economie și Informatică Economică" - Universitatea Ștefan cel Mare Suceava;
Master "Științe Penale și Criminalistică" - Universitatea Mihail Kogălniceanu Iași.

 

POLIŢIA ORAŞULUI MILIŞĂUŢI

Gradul profesional:  Comisar șef
Numele şi prenumele:  CHELBA Florin
Funcţia:  Şeful Poliţiei Oraşului
Studii:  Facultatea de Drept;
 Curs postuniversitar "Ştiinţe Poliţieneşti";
 Curs postuniversitar "Managementul
 instituţiilor publice".

 

POLIŢIA ORAŞULUI SALCEA

Gradul profesional: Inspector principal
Numele şi prenumele: HLAGHI Dan Ioan
Funcţia: Împuternicit Şef al Poliţiei Oraşului
Studii:  

 

POLIŢIA ORAŞULUI VICOVU DE SUS

Gradul profesional: Subcomisar
Numele şi prenumele: CERNOVSCHI Cristin
Funcţia: Împuternicit Șef al Poliției Orașului
Studii: