Atribuții:

  • asigură, în conformitate cu dispoziţiile Ministerului Afacerilor Interne şi ale Inspectoratului General al Poliţiei Române, încadrarea inspectoratului de poliţie cu personalul prevăzut în statul de organizare;
  • organizează pregătirea de specialitate şi fizică a efectivelor, întreprinde măsuri pentru îmbunătăţirea stării şi practicii disciplinare, asigurând permanenta capacitate de intervenţie şi mobilizare a unităţii;
  • coordonează perfecţionarea activităţii lucrătorilor de poliţie din subordine asigurând cadrul optim şi folosirea celor mai eficiente mijloace şi metode de muncă, promovând un management modern şi eficient;
  • îndrumă, sprijină şi controleazăă activitatea la nivelul structurilor de poliţie municipale, orăşeneşti şi comunale de pe teritoriul judeţului;
  • analizează sistematic starea infracţională, cauzele şi tendinţele acesteia, intreprinde măsuri pentru sporirea activităţii de prevenire, descoperire si combatere a infracţiunilor şi a altor fapte antisociale, optimizează cadrul de desfăsurare a programelor prioritare;
  • asigură, în limita normelor şi prevederilor de plan, mijloacele financiare şi materiale, muniţia şi tehnica de luptă necesară unităţiilor pentru îndeplinirea misiunilor;
  • asigură cadrul legal optim pentru informarea opiniei publice cu principalele preocupări ale poliţiei, transparenţa decizională, rezolvarea sesizărilor, reclamaţiilor şi propunerilor care sunt adresate de către cetăţeni;
  • îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin lege sau dispoziţii ale Ministerului Afacerilor Interne.
 

CONDUCEREA INSPECTORATULUI

ÎMPUTERNICIT ȘEF AL INSPECTORATULUI
 
CURRICULUM VITAE
Gradul profesional: Comisar șef
Numele şi prenumele: BUGA Adrian
Studii:

Facultatea de drept - Academia de Poliție „Al. I. Cuza” București:
Facultatea de Științe Economice și Administrație Publică din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” Suceava:
Studii postuniversitare – ”Managementul Instituțiilor Publice”.

 

Program de audiențe:

Miercuri: 15:00 - 17:00

Vineri:     14:00 - 16:00 (pentru personalul  I.P.J. Suceava)


 

ÎMPUTERNICIT ADJUNCT AL ŞEFULUI INSPECTORATULUI
 
CURRICULUM VITAE
Gradul profesional: Comisar șef
Numele şi prenumele: BORDEIAN Constantin Manuel
Studii:

Academia de Poliţie "Al .I. Cuza" Bucureşti;
Curs postuniversitar "Psihologie Judiciarã" - Univ. "Babeş-Bolyai" Cluj Napoca.

 

Program de audiențe:

Luni:        10:00 - 12:00

Vineri:      14:00 - 16:00


 

ÎMPUTERNICIT ADJUNCT AL ŞEFULUI INSPECTORATULUI
 
CURRICULUM VITAE
Gradul profesional: Comisar șef
Numele şi prenumele: BULIGA Toader
Studii:

Facultatea de Drept - Academia de Poliţie "Al. I. Cuza";
Studii postuniversitare "Dreptul Muncii și Drept Administativ şi Administraţie Publică Contemporană - Academia de Poliţie "Al. I Cuza". 

Program de audiențe:

Marți:  10:00 - 12:00

Joi:      15:00 - 17:00