Salt la pagina anterioara
              Salt la pagina anterioaraEliberarea certificatelor de cazier judiciar se face conform
Legii 290/2004 şi O.G. 128/2000, astfel:

 CERTIFICATUL DE CAZIER JUDICIAR SE POATE ELIBERA PE LOC. PENTRU A VENI ÎN SPRIJINUL DUMNEAVOASTRĂ, PUTEŢI DESCĂRCA ŞI COMPLETA CU DATELE PERSONALE UN MODELELE PREZENTE PE ACEST SITE:
- MODEL DE CERERE CERTIFICAT CAZIER PENTRU PERSOANA FIZICA - (click pentru a descarca)
- MODEL DE CERERE CERTIFICAT CAZIER PENTRU PERSOANA JURIDICA - (click pentru a descarca)
VĂ PUTEŢI PREZENTA LA GHIŞEU CU ACEASTE CERERI.

 1. IN REGIM NORMAL: CU TAXA DE 10 LEI
  • Primirea cererilor se face în fiecare zi, de luni pâna vineri, intre orele 8,30 - 13,00;
  • Eliberarea certificatelor se face in cel mult 3 zile de la data depunerii cererii.
 2. LA DEPUNEREA CERERII, PERSOANELE VOR AVEA ASUPRA LOR:
  • Carte sau buletin de identitate;
  • Un timbru fiscal de 2 lei care poate fi procurat de la toate oficiile poştale sau la ghişeu, de la funcţionarul Direcţiei Finanţelor Publice Suceava;
  • Dovada achitarii taxei.

  Este obligatorie prezenta persoanei
  care solicita eliberarea certificatului de cazier judiciar.

 3. Certificatul de cazier judiciar este valabil 6 luni de la data intocmirii şi numai in scopul pentru care a fost eliberat.
  Certificatul de cazier judiciar se poate solicita si prin imputerniciţi,astfel:
  • In tara, numai pe baza unei procuri autentificate de un notar public;
  • In strainatate, pe baza unei procuri autentificate prin misiunile diplomatice sau de catre un notar, cu respectarea cerintelor legalizarii actelor oficiale straine.

 4. Certificatul de cazier judiciar pentru persoane juridice este valabil 6 luni de la data intocmirii şi numai in scopul pentru care a fost eliberat.
  La depunerea cererii, la unitatea competenta conform legii (Legea nr. 290/2004 republicata), reprezentatul legal al persoanei juridice care solicita eliberarea certificatului de cazier judiciar, va anexa urmatoarele documente:
  • dovada ca deponentul este reprezentantul legal al persoanei juridice solicitante, respectiv imputernicire (model anexa 38) - (click pentru a descarca)
  • copie dupa certificatul de inregistrare de la registrul comertului;
  • copie de pe actul de identitate al reprezentantului legal;
  • copie certificat constatator;
  • chitanta de achitare a taxei in cuantum de 10 lei;
  • timbru fiscal in valoare de 2 lei.
Depunerea cererilor pentru eliberarea certificatelor de cazier judiciar se poate face si la subunitatile de politie municipale si orasenesti din cadrul IPJ Suceava, conform programului afisat la sediul acestora.              Salt la pagina anterioaraDocumente necesare pentru
eliberarea permisului port-arma

 1. Pentru obtinerea autorizarii pentru o arma de vanatoare:
  • cerere tip;
  • xerocopie a permisului de vanatoare;
  • certificat de cazier judiciar;
  • 2 fotografii color 5 x 4 cm;
  • taxa de 3.000.000 lei in regim de urgenta (pana in 20 zile) ce se depune la caseria I.P.J. Suceava sau
  • taxa de 1.000.000 lei in regim normal (pana la 40 zile) ce se depune la Trezorarie.

 2. Pentru obtinerea autorizarii pentru pistol cu gaze:
  • cerere tip;
  • certificat medical tip;
  • copie xerox B.I./C.I.;
  • xerocopie certificat de inmatriculare al firmei;
  • adeverinta din care sa rezulte functia detinuta si faptul ca manuieste sau insoteste valori;
  • certificat de cazier judiciar;
  • 2 fotografii color 5 x 4 cm;
  • taxa de 3.000.000 lei in regim de urgenta (pana in 20 zile) ce se depune la caseria I.P.J. Suceava sau
  • taxa de 1.000.000 lei in regim normal (pana la 40 zile) ce se depune la Trezorarie.              Salt la pagina anterioaraDocumente necesare pentru
avizare paza obiective

          Pentru autorizarea functionarii societatilor de paza, conducerea acestor societati vor depune la I.P.J. – Serviciul politiei de ordine publica urmatoarele documente:
 • cerere de autorizare inregistrata si datata din care sa rezulte adresa sediului social si /sau administrativ;
 • avizul Serviciului Roman de Informatii;
 • certificate medicale si de atestare psihiatrica eliberate de unitatile autorizate;
 • avizul pentru uniforma si insemne acordat de Directia de Logistica a M.A.I. obtinut in baza cererii de acordare a avizului si a regulamentului de organizare si functionare a societatii;
 • documente din care sa rezulte ca poseda pregatirea corespunzatoare atributiilor ce le revin.
          Documentele mentionate se prezinta in 3 exemplare.
          In vederea avizarii personalului neinarmat care desfasoara activitati in domeniul pazei, angajatul se va prezenta subunitatii de politie pe a carei raza teritoriala domiciliaza, cu urmatoarele documente:
 • cerere de avizare;
 • fisa medicala din care sa rezulte ca este apt din punct de vedere fizic si psihic pentru serviciul de paza;
 • copii dupa actul de identitate, livret militar (atestat profesional) si actele de studii;
 • avizul Serviciului Roman de Informatii pentru conducatorii persoanelor juridice care detin secrete de stat sau care desfasoara activitati de interes strategic.
Acordarea avizului personalului de paza inarmat
          Pentru acordarea acestui aviz vor fi depuse la I.P.J. Suceava – Serviciul politiei de ordine publica documentele prevazute mai sus si cele mentionate in Legea 17/1996 privind regimul armelor de foc si al munitiilor pentru detinerea portului si folosirea armelor de foc si a munitiilor.
          Unitatea de politie se va pronunta cu privire la acordarea autorizatiei de functionare sau dupa caz a avizului prevazut de lege, in termen de 30 de zile de la data inregistrarii cererii.
          In cazul personalului ce executa serviciul de paza inarmat termenul de acordare a avizului este de 45 zile de la data inregistrarii cererii.              Salt la pagina anterioara


DOCUMENTE NECESARE PENTRU SUSTINEREA
EXAMENULUI DE ATESTARE A CALITATII DE DETECTIV PARTICULAR

          In conformitate cu prevederile Legii 329 din 8 iulie 2003, pentru sustinerea examenului de atestare a calitatii de detectiv particular, cei interesati trebuie sa depuna la sediul Inspectoratului de Politie Judetean urmatoarele acte:
 • cerere;
 • curriculum vitae;
 • actul de stare civila, in copie legalizata;
 • actul de studii, in copie legalizata;
 • actul de absolvire a unui curs de specialitate, in copie legalizata;
 • certificate medicale si de testare psihologica, eliberate de o unitate sanitara specializata, respectiv de un laborator autorizat;
 • certificat de cazier judiciar;
 • declaratie din care sa rezulte ca nu desfasoara o activitate care implica exercitiul autoritatii publice;
 • dovada achitarii tarifului pentru sustinerea examenului de atestare a cunostintelor, stabilit in conformitate cu dispozitiile legale.